NOVINKY ZE STAGRY Č.8 Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví, přinášíme Vám poslední letošní číslo Novinek ze Stagry. Shrnutí letošního hospodářského roku očima Ing. Karla Dvořáka a Ing. Josefa Svobody naleznete na čtvrté stránce. Co se akcí týče, vrátili jsme se k našim tradičním polním dnům, ač ten jarní...

NOVINKY ZE STAGRY Č.7 [printfriendly]Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,přicházíme s dalším číslem Novinek ze Stagry. Za tři měsíce od minulých Novinek se toho odehrálo opravdu mnoho. Během jednoho měsíce se nám sešly výstavy Země živitelka, kontraktační výstava Den Zemědělce v Kámeni a koncem září ještě jedinečná...

NOVINKY ZE STAGRY Č.6 Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví, po třech měsících se opět hlásíme s dalším číslem Novinek. Ihned po Velikonocích jsme měli možnost vyzkoušet secí stroj určený pro přímé setí HORSCH Avatar 4.16 SD. Ač u nás napadl mírný poprašek sněhu, Avatara jsme vyzkoušeli a...

NOVINKY ZE STAGRY Č.5 Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví, zdravíme Vás poprvé v novém roce s přicházejícím jarem. Ještě na Štědrý den jsme byli ve Studené bez sněhu a bylo krásné slunečné počasí. Sníh u nás napadl až 7. ledna a s jednou menší přestávkou, kdy skoro...

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví, zdravíme Vás po kukuřičných žních a přinášíme Vám nové vydání Novinek ze STAGRY. Tyto Novinky vycházejí v době, kdy bychom se s Vámi raději viděli ve Studené při našem tradičním polním dnu. Žel letošní rok našim tradičním polním dnům nepřeje, tak...

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví, hlásíme se Vám po žních s dalším vydáním Novinek ze Stagry. I u nás byly žně jiné než v posledních suchých letech. Přestože jsme při sklizni byli ovlivněni srážkami, výnosy nebyly úplně špatné - řepka přes 4 tuny, pšenice a žito...

NOVINKY ZE STAGRY Č.1 Vážení zemědělci a příznivci zemědělství, jelikož se letos nekonal tradiční jarní polní den, chtěli bychom Vás alespoň takto, elektronickou formou, informovat o dění u nás ve Stagře. Přes prvotní nedostatek vody na jaře se nám asi všem nakonec vody dostalo více než dostatečně, a...