Stagra.cz

Již 30 let s Vámi...

Domů » O nás

Společnost STAGRA spol. s r.o. byla založena v únoru roku 1992.

Společnost STAGRA, spol. s r.o. byla založena v únoru roku 1992. Již více než 30 roků hospodaříme na polích, ve stájích a provádíme práce ve službách a obchodu. Spolumajiteli a jednateli společnosti jsou Ing. Karel Dvořák a Ing. Josef Svoboda. Ve společnosti pracuje 75 kvalifikovaných zaměstnanců. Naše společnost je spolumajitelem společnosti N.U.Agrar CZ s.r.o., jejíž cílem je poradenství v rostlinné výrobě. V roce 2015 jsme se stali spolumajiteli družstva VOD JISTUZA.

Hospodaříme na 1785 ha zemědělské půdy v okolí Studené a Českého Rudolce. V rostlinné výrobě jsme zaměřeni na produkci tržních plodin – pšenice, žita, řepky a krmných plodin.  Půdu obděláváme šetrně stroji HORSCH. Jsme vybaveni aplikační a sklizňovou technikou, kapacity na posklizňovou úpravu a skladování pěstovaných plodin máme dostatečné. Od roku 1992 nabízíme zemědělcům služby. Hlavně se jedná o setí polních plodin – obilí, řepka, kukuřice, mák – stroji HORSCH.

 Půdu ve službách rovněž kypříme a připravuje k setí stroji HORSCH. V sídle společnosti ve Studené provádíme servisní a dílenské práce a dále poskytuje služby autojeřábem. V prosinci roku 2012 jsme uvedli do provozu bioplynovou elektrárnu v Jilmu o výkonu 620 kW. Od roku 2013 provádíme výkon práva myslivosti v honitbě Český Rudolec a od roku 2014 v honitbě Jilem.

 

V živočišné výrobě chováme cca 1100 ks skotu převážně holštýnského plemene, z čehož je 410 ks dojených krav s užitkovostí 10000 litrů mléka za rok. Býky vykrmujeme. Dojnice jsou soustředěny ve dvou stájích na dvou farmách, ostatní skot je ustájen na dalších dvou farmách. Ve všech stájích je skot ustájen volně. V listopadu 2017 byla uvedena do provozu část farmy v Jilmu, jejíž součástí je produkční stáj pro 354 dojnic s dojírnou a ostatním potřebným zázemím, sklad krmiv a kejdové hospodářství. Stavba stáje technologicky navazuje na bioplynovou elektrárnu.

 

Jsme tradičním prodejcem pesticidů na Jindřichohradecku a v sousedních okresech. Součástí prodeje je i poradenství. Stroje prodáváme na Vysočině, v jižních a západních Čechách. Jedná se o stroje pro zpracování půdy a setí HORSCH, postřikovače LEEB, krmné vozy SGARIBOLDI. V sortimentu máme rovněž aplikační a manipulační techniku JEANTIL – rozmetadla hnoje, návěsy, cisterny a rozdružovače na slámu. O kvalitě našich strojů se mohou zemědělci přesvědčit na polních dnech, které tradičně pořádáme ve Studené a u našich zákazníků, zde nejlépe vyhodnotí kvalitu servisu a dodávek náhradních dílů. Víme, že obchod nekončí dodáním a zaplacením stroje.