NOVINKY ZE STAGRY Č. 7

NOVINKY ZE STAGRY Č.7

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

přicházíme s dalším číslem Novinek ze Stagry. Za tři měsíce od minulých Novinek se toho odehrálo opravdu mnoho. Během jednoho měsíce se nám sešly výstavy Země živitelka, kontraktační výstava Den Zemědělce v Kámeni a koncem září ještě jedinečná HORSCH RoadShow, kterou jsme pořádali nedaleko Studené ve Skrýchově. My Vám děkujeme, že jste na těchto akcích byli s námi a na těchto stránkách se dozvíte podrobnější informace nejenom o těchto akcích, ale také o našem hospodaření.

Začátkem července jsme sklidili ještě třetí seč směsky jílku s žitem Lesan, která však již nebyla tolik objemná jako předchozí dvě seče.
Se žněmi jsme začali v druhém srpnovém týdnu sklizní řepky a do Země živitelky jsme stihli sklidit přibližně 45 %. Výnosy činily 3,4 tun u řepky, 7 tun u žita ozimého a rovněž 7 tun u pšenice.

V půlce září pak na Zemi živitelku navázala výstava Den zemědělce v Kámeni, kde jsme opět změnili vystavovací místo a vedle vystavených strojů HORSCH Cura 12 ST, Pronta 6 DC, postřikovačů HORSCH Leeb 4 AX a 4 LT jsme hned první vystavovací den na zmulčovaném strništi po kukuřici předvedli radličkový podmítač HORSCH Terrano 4.3 GX.

Během srpna, září a října jsme předali samochodné postřikovače HORSCH Leeb PT 6. 300 a 8. 300 do podniků Agro Staňkov a.s., ZD Hříšice a ZEVYP, spol. s r.o.

HORSCH Roadshow

Koncem září jsme ve spolupráci se společností HORSCH předvedli novinky sortimentu HORSCH a HORSCH Leeb při jedinečné akci HORSCH Roadshow, která se konala kousek od Studené ve Skrýchově. Součástí Roadshow byl vybavený kamion HORSCH, kde je instalována výsevní jednotka přesných secích strojů Maestro a také pulzní trysky pro postřikovače Leeb. Součástí Roadshow bylo představení mnohých novinek HORSCH a HORSCH Leeb, které byly popsány zástupci společnosti HORSCH Vratislavem Malinou a Radkem Divilou a poté i předvedeny na poli.

Joker CT

Nesený diskový podmítač Joker CT se v letošním roce dočkal několika změn. Nyní je dostupný v těchto pracovních záběrech: 3 CT (2,85 m), 3,5 CT (3,35 m), 4 CT (3,85 m), 5 CT (4,85 m), 6 CT (5,85 m) a 7 CT (6,85 m). Změnu podstoupil úhel uložení disků, který je nyní příkřejší a rovněž byl upraven stranový disk pro vylepšení návaznosti. Joker CT je kompaktní diskový podmítač do 3bodového zavěšení, který může dosahovat pracovní rychlosti až 20 km/h. Plošně podřízne strniště, kdy vytvoří rovný horizont a kvalitně promíchá posklizňové zbytky. Pracovní hloubka by měla odpovídat 1⁄4 průměru talíře, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování uložení. Joker 7 CT může být vybaven nástavbou pro aplikaci kejdy.

Pronto 6 DC

Proměnou prošly také sečky Pronto DC o záběrech 3, 4 a 6 metrů. Nový facelift oblíbené sečky se vyznačuje větším průměrem pneumatikového pěchu (18 palců), ventilátor se nachází v horní části, a tudíž nenasává tolik prachu. Jednokomovorý zásobník má nyní objem 4000 l, zatímco objem dvoukomorového zásobníku zůstává 5000 l v poměru 60 : 40. U dvoukomorového zásobníku je možné svést jednu hlavu do jedné řady a set hlouběji, druhou řadu svést do druhé řady a set mělčeji, například při vysévání krycí plodiny a jeteloviny. Další osivo, speciální hnojivo či insekticid je pak možné set přídavným MiniDrillem. Pronto, které je neprodávanější secí stroj jak v ČR tak v Evropě, zajišťuje třífázovou pracovní operaci – přípravu půdy, zpětné utužení a uložení osiva. Větší velikosti o pracovních záběrech 7, 8 a 9 m zůstávají nezměněny.

Secí stroj Focus TD byl původně specialista na řepku, které během jedné vteřiny připraví, přihnojí a zaseje. Radličky dokáží prokypřit pás až do hloubky 35 cm, vyčistí drážku, odstraní z ní posklizňové zbytky, kamínky a uloží hnojivo. Hnojivo může být uloženo buď všechno dolů, což je vhodné v případě, že se seje začátkem srpna a budeme chtít, aby si rostlina pro hnojivo sáhla později. V případě setí koncem srpna je vhodné rozdělit část hnojiva dolů a část nahoru. Pokud dojde k setí řepky až v září, je vhodné dát veškeré hnojivo nahoru, aby se růst rychle nastartoval. Za radličkami následují klenuté urovnávací talíře, které jsou však v případě setí řepky zvednuté a seje se přímo do hrůbků vytvořených radličkami. V podmínkách těžkých půd mohou být talíře nahrazeny zatlačovacími válečky, které rozdrtí hrudky. Po talířích následuje pneumatikový pěch k utužení před výsevem a secí botky TurboDics, které jsou v případě řepky umístěny v rozteči 30 cm (při setí obilovin se použije obilná lišta s roztečí 15 cm). Tříbodová varianta sečky Focus pak může být použita v agregaci se secí lištou Maestro RV. V současné době je tedy Focus určen k setí mnoha plodin, výhodný je také k setí meziplodin, kdy se dopředu do radliček může dát větší osivo, dozadu středně velká zrna a nejmenší osivo se může zaset pomocí MiniDrillu. Focusem je tak možné set i do strniště a je zajištěna perfektní vzcházivost i za suchých podmínek. Focus je dostupný v záběrech 3, 4 a 6 metrů. Vedle klasiky v šestimetrovém záběru budeme mít na příští rok připravený i předváděcí Focus 4 TD.