NOVINKY ZE STAGRY Č. 3

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

zdravíme Vás po kukuřičných žních a přinášíme Vám nové vydání Novinek ze STAGRY. Tyto Novinky vycházejí v době, kdy bychom se s Vámi raději viděli ve Studené při našem tradičním polním dnu. Žel letošní rok našim tradičním polním dnům nepřeje, tak se s Vámi alespoň prostřednictvím tohoto vydání pokusíme podělit o dění a novinky u nás ve STAGŘE.

K 6. říjnu jsme dokončili sklizeň kukuřice, na 309 ha jsme sklidili v průměru 39 tun/ha. Kukuřice byla seta v časovém rozmezí od 13. do 28. dubna stroji HORSCH Maestro CC nebo novým typem Maestro CV. Díky rovnoměrnému uložení kukuřice dobře vzešly.

Co se Maestra týče, pro nadcházející sezonu máme objednané také předváděcí Maestro CX, které se vyznačuje vystřelovací technikou s přetlakovým jednocením AirSpeed. Konstrukce samotné sečky je velmi podobná jako u Maestra CV s podtlakovou dávkovací jednotkou AirVac. K uložení osiva však u AirSpeed dochází nástřelovou trubkou a přítlačnou rolnou. U Maestra CX je tedy aktivní transport zrna, přítlačné kolo je zde nezbytné, na rozdíl od systému AirVac na Maestru CV, kde se dá v mokrých podmínkách odmontovat. Přetlakový systém na druhé straně umožňuje větší pracovní rychlost a tudíž i větší pracovní výkon. Oba systémy se vyznačují velkou přesností rozdělování zrn, velmi jednoduchou konstrukcí a manipulací, stěrka se nemusí nastavovat.

Příběh řepky

Tentokrát Vám přinášíme reportáž z návštěvy poradce společnosti N. U. Agrar u nás ve Stagře 23. října. Návštěva probíhá tak, že se prohlédnou předem určené referenční porosty – jednalo se o dva porosty žita, dva porosty pšenice, dva porosty řepky a rovněž jsme prohlédli porosty zaseté meziplodiny, o níž napíšeme v některém z příštích čísel. Po prohlídce porostů se jede zpátky na základnu, zhodnotí se stav porostů a naplánují se další agrotechnické operace. V době vrcholné vegetace k nám Ing. Pavel Rosenkranc jezdí jednou za 2 – 3 týdny. Co se porostů řepky týče, porosty byly založené dobře, protože v době jejich výsevu byly podmínky příznivější než poté na podzim pro výsev obilovin. Na našich řepkových porostech ještě dojde k ošetření proti houbovým chorobám a krácení.

Proč řepku v našich podmínkách rádi pěstujeme:

– Jedná se o významnou národohospodářskou plodinu, z níž se získává kvalitní olej díky vysokému obsahu nenasycené mastné kyseliny linolenové, extrahované šroty a pokrutiny jsou důležitou složkou krmných směsí.

– Metyl estery jejích nenasycených mastných kyselin se využívají jako obnovitelný zdroj energie.
– Řepka je skvělá předplodina pro obiloviny díky fytosanitárním účinkům – glukosinoláty uvolňující se při rozkladu z kořenů řepky působí jako ochrana proti chorobám a přerušuje obilné sledy.

– Produkuje vysoký podíl organické hmoty, která se vrací zpátky do půdy.
– Nachází se na polích až 11 měsíců v roce, díky tomu snižuje riziko eroze a pomáhá zadržovat vodu v krajině. – Řepka významně prokořeňuje půdu díky mohutnému kořenovému systému, zlepšuje tak půdní strukturu a čerpá vodu a živiny z větších hloubek. Po sklizni pak prostory po odumřelých kořenech řepky slouží jako drenáž a zlepšují tak zasakování vody do půdy, zároveň tudy mohou pronikat snadněji do hloubky kořeny následné obiloviny. Pokud jsme sklizní nezničili půdní strukturu, není tedy nutné provádět hluboké zpracování půdy po řepce, čímž se sníží emise CO2 z půdy. Dobrá struktura půdy snižuje kolísání výnosů způsobené klimatickýmy výkyvy jako je sucho nebo naopak nadměrné srážky.

– Patří mezi významné konzumenty CO2 a mezi důležité medonosné plodiny.
– V našem osevním postupu řepka tvoří 10 – 16%. Tento podíl by měl i do budoucna při omezování pesticidů, zejména insekticidů zaručovat stabilitu výnosů při pěstování řepky.

Výsev ozimů a meziplodiny

Po druhé třetině října jsme doseli veškeré ozimé plodiny. Veškerou řepku máme zasetu Focusem, ozimé žito, ozimou pšenici a směsku žita Lesanu s jílkem Prontem DCG&F. Pronto DCG&F obsluhoval Jirka Kos, který využil další výhody stroje, kdy v jednom zásobníku měl osivo žita a v druhém osivo pšenice, výsevky byly nastavené pro tato osiva a bylo tak možné přejíždět z pole na pole a vysévat tyto dvě plodiny. Meziplodinu svazenku, která bude zeleným hnojením pro většinu kukuřice, jsme zkoušeli set jak Focusem, tak Prontem.

Joker 6 RT

Začátkem září jsme otestovali nový model diskového podmítače Joker 6 RT. Stroj o pracovním záběru 6,15 m je vybaven ohraničením stran a pěchem dvojitým RingFlexem. Hloubka práce byla 8 – 10 cm, řezný úhel disků 17°. Nové modely Joker RT jsou dostupné v pracovních záběrech 5 RT – 5,15 m, 6 RT – 6,15 m a 8 RT – 8, 15 m a je možné je vybavit různými pěchy, jednoduchými či dvojitými, nožovým válcem či smykovou Crossbar lištou, setí meziplodin je možné v kombinaci s HORSCH MiniDrill. Předvedli jsme také osmimetrovou verzi s nožovou lištou. Obě verze odvedly velmi dobrou práci.

Taro 6 SL + Partner

Výborná manévrovatelnost, flexibilita a rozmanitost – to jsou charakteristiky nových secích lišt HORSCH Taro. Taro je vybavené secími botkami TurboDisc s volitelnou roztečí 12,5, 15, 25 nebo 30 cm. Před nimi je umístěn válec RollFlex. Sestava o pracovním záběru 6 m je vhodná pro použití v podmínkách profi-bio a plečkování. Jednoduše se nastavuje výsevek, hloubka setí a přítlak na botky. Osivo se čerpá ze zásobníku HORSCH Partner umístěného v předním tříbodovém závěsu. Objem jednokomorového zásobníku je 1600 l a objem dvoukomorového zásobníku pro vynášení osiva i hnojiva je 2200 l.

Reportáž ze Záhoří

10. září jsme v AGRO, Družstvu Záhoří předvedli 3 typy postřikovačů HORSCH Leeb: 4 LT, 4 AX a PT 8.300. K největším přednostem postřikovačů Leeb patří vedení ramen BoomControl, jehož princip fungování jsme popsali v minulém čísle Novinek. Proč je však vedení ramen 50 cm (v případe Leeb 4 AX) nebo 35 cm (v případě ostatních postřikovačů) tak důležité? Minimalizujeme tím úlet a rovněž výpar. Při pokusech bylo dokázáno, že při snížení výšky postřiku ze 75 cm na 50 cm dojde ke snížení úletu o 49%. Při snížení výšky z 50 na 25 cm dojde ke snížení úletu o 40,1%. Pokud není úlet, není ani výpar, při postřiku z větších výšek se kapka, ještě než dopadne na požadovanou cílovou plochu, vypaří. Postřikovače HORSCH Leeb se vyznačují velkým rozsahem dávkování bez potřeby měnit trysky – dají se tak i v poměrně velké pracovní rychlosti aplikovat různé dávky a toto obsluha jednoduše ovládá od volantu.

 

Loučíme se fotografií z našeho kraje pod Javořicí, přejeme Vám krásný a barevný podzim, spoustu zdraví a na další Novinky se můžete těšit během prosince, kdy představíme i naši živočišnou výrobu.