NOVINKY ZE STAGRY Č. 5

Original  74i9735

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

zdravíme Vás poprvé v novém roce s přicházejícím jarem. Ještě na Štědrý den jsme byli ve Studené bez sněhu a bylo krásné slunečné počasí. Sníh u nás napadl až 7. ledna a s jednou menší přestávkou, kdy skoro vše roztálo, vydržel až do 16. února.
Během zimy jsme odhrnovali a převáželi sníh ve Studené a okolí, převáželi hnůj, prováděli servisní práce, pustili se do budování nových rybníků. Zúčastnili jsme se také on-line školení se společnostmi HORSCH a N.U. Agrar, z nichž vám některé novinky představíme v tomto vydání.

 

Připraveni na setí kukuřice

Na letošní setí kukuřice budeme vybaveni novými stroji Maestro s novým dávkovacím ústrojím. Většina našich strojů bude vybavena dávkovačem AirVac, což je podtlakový způsob dávkování osiva. Maestro CV jsme vyzkoušeli již loni a obsluha byla s jeho výkonem velmi spokojená. Zrna se v tomto způsobu dávkování přisávají na otvor v kotouči a putují poté přes stěrku, která zabraňuje zdvojení. Výhodou stěrky je, že se nemusí nastavovat a její tvar je navržen tak, že dokáže optimálně jednotit všechny plodiny. Osivo spadne do řádku spádovou rourou a případně je poté přitlačeno záchytným kolečkem. Toto kolečko lze však v horších mokrých podmínkách demontovat a set bez něj. Na předvádění budeme mít dostupné také Maestro CX, které pracuje s výstřelovým systémem dávkování AirSpeed. Tato dávkovací jednotka pracuje na principu přetlaku, kdy je zrno tlačeno do otvoru v kotouči. Cesta zrna přes stěrku je pak stejná jako v případě dávkovacího systému AirVac. U přetlakového systému je poté transport osiva k seťovému lůžku zajištěn nástřelovou trubkou, kdy je osivo hnané vysokou rychlostí proudem vzduchu. Přesné uložení zrna pak zajistí záchytné kolečko, které však v mokrých podmínkách na rozdíl od systému AirVac odmontovat nelze.

Oba typy výsevních jednotek jsou konstruovány jako stabilní paralelogram a jsou sériově vybaveny hydraulickou pístnicí, která zajišťuje přítlak botky. Ten činí až 350 kg a může být manuálně regulován na terminálu nebo plně automaticky pomocí systému regulace přítlaku AutoForce. AutoForce vytváří přítlak na secí botku pomocí hydraulického přenosu síly ze středu stroje (secího vozu) na boční křídla po celé pracovní šířce. Senzory, které AutoForce využívá, se nachází na tandemovém spojení hloubkových vodících kol a měří jejich zatížení hmotností. Hmotnost se měří pomocí rozpínacího měřícího pásu a toto měření je plně integrováno do hardwaru a softwaru HORSCH Maestro. Díky tomu je zajištěno stejně kvalitní uložení osiva v těžších i lehčích půdách v rámci jednoho pozemku.

U obou systémů je pro maximální kvalitu práce každé zrno snímáno senzorem. Technologie snímání je schopna zaznamenat počet zrn, prostor mezi nimi a předává pak obsluze informace o ukládání osiva. Oba systémy jsou sériově elektricky poháněny a je možné řídit jednotlivé řádky. Díky SectionControl je možné zapínat jednotlivé řádky. VariableRate umožňuje definovat množství osiva pro každý jednotlivý řádek. V případě najíždění do kolejového řádku je možné definovat různý výsevek pro pravou a levou stranu. Maestro CV je a do budoucna CX bude dostupné ve dvou konfiguracích:

Jednokomorový zásobník na hnojivo o objemu 3000 l a malé zásobníky na osivo pro jednotlivé řádky o objemu 70 l.
Dvoukomorový zásobník pro hnojivo i osivo – nový dvoukomorový systém centrálního zásobníku (MTS), prozatím pro Maestro CV, pojme 3000 l hnojiva a 800 l osiva. Osivo je pak pomocí techniky MTS kontinuálně distribuováno do jednotlivých dávkovacích jednotek.

Jak u 1komorového, tak u 2komorového provedení je zásobník na hnojivo vybaven osvědčenou dávkovací technikou a spolehlivě a přesně ovládá systém hnojení přímo pod patu. 

Maestro SV - Do nájmu na celou sezonu jsme pro našeho zákazníka objednali Maestro 12 SV v 12ti řádkovém provedení s roztečí 75 cm a se zásobním vozem na 7000 l hnojiva a 2000 l osiva. Pracovní rychlost u této varianty s dávkovacím systémem AirVac dosahuje až 12 km/h. Do budoucna budou tyto větší varianty secích strojů Maestro s velkým zásobním vozem k dostání také s dávkovací jednotkou AirSpeed, která umožňuje pracovní rychlost až 15 km/h.

Maestro RV

Maestro je k dispozici též jako varianta do tříbodového závěsu. Zatím je k dispozici varianta s dávkovacím systémem AirVac, do budoucna bude dostupný i dávkovací systém AirSpeed. Pro standardní rozteč 75 cm je Maestro RV dostupné jako 8řádkový stroj s jednotlivými zásobníky na 70 l. Pro hnojivo je možné využít čelní zásobník Partner FT, který vedle toho optimálně rozkládá hmotnost. Maestro RV má širokou, stabilní paralelogramovou konstrukci a sériově je vybaveno hydraulickým válcem pro vytváření přítlaku na secí botky o síle až 220 kg na řádek.

Partner FT je dostupný ve dvou verzích: 1600 FT jako jednokomorový tlakový zásobník o objemu 1600 l a 2000 FT jako dvoukomorový zásobník o objemu 2200 l. Partner 2000 FT je k dispozici buď v rozdělení zásobníku 60 : 40 (1320 : 880 litrů) pro aplikaci dvou různých hnojiv nebo pro využití celé kapacity jedním hnojivem nebo v rozdělení 75 : 25 (1650 : 550 litrů), kdy je Partner vybaven dvěma různými dávkovacími zařízeními. Větší objem slouží pro hnojivo se standardním dávkovacím zařízením HORSCH, menší objem s dávkovačem mikrogranulátu např. pro startovací hnojivo, insekticidy apod. Partner 1600 FT i Partner 2000 FT je možné vybavit mezinápravovým pěchem, aby byla půda při použití na poli maximálně chráněna.
Kromě toho, že se dá Partner FT využít v kombinaci s Maestrem RV, má i další využití. Jako zásobník hnojiva se dá využít i s kypřiči Terrano či Tiger AS a MT, jako zásobník osiva, či osiva a hnojiva se secí lištou HORSCH Taro, o které jsme psali v Novinkách č. 3 nebo se dá použít jako zásobník hnojiva v kombinaci s plečkou HORSCH Transformer.

Versa 3 KR

Na letošní setí ozimů budeme mít připravenu novinku v podobě třímetrové sečky Versa 3 KR s mechanickým výsevním ústrojím. Ústrojí je poháněno elektricky, o výsev se dále starají jednotlivé dávkovací jednotky, které jsou individuálně propojeny pomocí ozubených kol s hlavní hřídelí. Součástí secího stroje jsou rotační brány s 10 rotory, které jsou navrženy pro maximální stabilitu i na kamenité půdě. Zásobník má kapacitu o objemu 900 litrů a může být pomocí příslušenství ještě navýšen. Sečky Versa jsou osazeny botkami DuoDisc, které fungují na podobném principu jako osvědčené botky z Pronta TurboDisc. Hloubka setí a přítlak na botku 5 – 50 kg (volitelně hydraulicky) se nastavují pomocí univerzálního klíče. Proces kalibrace je díky elektrickému pohonu velmi snadný a lze jej provést i pomocí aplikace HORSCH MobileControl.

 

Joker RT

Nový model diskového podmítače Joker RT jsme Vám představili již v některých z minulých čísel. Nyní bychom se chtěli více zaměřit na specifikace, jimiž nový model vyniká. Podvozek se nyní nachází vzadu, čímž dochází k lepšímu zapravení organické hmoty. Došlo k mírné změně úhlu disků, který zajišťuje intenzivnější míchací efekt, proud půdy je však efektivně zbrzděn pěchem, který se nyní nachází blíže k diskům. Na výběr je velké množství pěchů, jak jednoduchých, tak dvojitých. Na stroji se dají rovněž nakonfigurovat přední opěrná kola, mohou být jednoduchá nebo dvojitá. Na půjčení nyní máme dva nové Jokery 6 RT s pracovním záběrem 6,15 m, jeden s dvojitým pěchem RingFlex a stranovým ohraničením, druhý s dvojitým pěchem RollPack, stranovým ohraničením a smykovou CrossBar lištou. K dispouici bude též Joker 8RT s pracovním záběrem 8,15 m, s pěchem dvojitý RingFlex, smykovou CrossBar lištou a stranovým ohraničením. Podmítač může být rovněž vybaven nožovým válcem, který je velmi robustní a pomocí hydrauliky je možné jej dotížit, aby se organická hmota dobře rozkrájela. V případě, že není válec zapotřebí, je možné jej odstavit a zbyde dostatek prostoru, aby nedocházelo k ucpávání.

 

Přejeme Vám krásné a pohodové jaro.

 


 

Landscape thumb ssss

DEN SPOLEČNOSTI STAGRA 12. 10. 2011

Srdečně Vás zveme na Den společnosti STAGRA konaný dne 12. 10. 2011 ve středu od 10 hodin. Pozvánku v elektronické podobě lze stáhnout níže na uvedeném odkaz...