NOVINKY ZE STAGRY Č. 4

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

hlásíme se v době adventní s posledními letošními Novinkami. Během listopadu jsme udělali poslední letošní práce na polích – hnojili jsme digestátem porosty svazenky (rozdíly mezi hnojenou a nehnojenou svazenkou si budete moci prohlédnout dále), rozmetli jsme hnůj rozmetadly Jeantil (rovněž o Jeantilech se dočtete dále) a zapravili jej podmítači HORSCH Terrano 4 MT bez pakru do hloubky přibližně 16 – 18 cm. Na přelomu října a listopadu jsme ještě uklízeli louky. Během listopadu proběhly také výlovy rybníků, tradičně rybníku Vlkova u Heřmanče a letos poprvé také rybníku v Matějovci.

V živočišné výrobě chováme cca 1100 ks skotu převážně holštýnského plemene, z čehož je 420 ks dojených krav s užitkovostí 10000 litrů mléka za rok. Býky vykrmujeme. Dojnice jsou soustředěny ve dvou stájích na dvou farmách, ostatní skot je ustájen na dalších dvou farmách. Ve všech stájích je skot ustájen volně. V listopadu 2017 byla uvedena do provozu část farmy v Jilmu, jejíž součástí je produkční stáj pro 354 dojnic s dojírnou a ostatním potřebným zázemím, sklad krmiv a kejdové hospodářství. Stavba stáje technologicky navazuje na bioplynovou elektrárnu. Do budoucna by farma v Jilmě měla být rozšířena o stáj pro telata, porodnu a stáj pro suchostojné dojnice

Náhorní skot Highland chováme na svazích mezi Studenou a Skrýchovem od roku 2014.

Rozmetadla Jeantil

V prosinci jsme našemu zákazníkovi Ing. Františku Holubovi hospodařícímu na Vysočině předali rozmetadlo Jeantil EVR 16-12. Rozmetadlo je vybaveno zadními dveřmi rozmetacího ústrojí, kterými je možné regulovat rozmetání při krajích pole.

 

Rozmetadla Jeantil mohou být vybavena buď vertikálně či horizontálně uloženými šneky. Šneky jsou osazeny čtyřmi přestavitelnými HARDOX lopatkami pro různé druhy materiálu. Rozmetadla mají jednu nápravu (případně tandem od modelu EVR 16-12) a jsou k dostání ve velikostech od 10 do 26 m3 a od 6 do 16 tun užitečné nosnosti. Korba rozmetadel má parabolický tvar, čímž redukuje zatížení dopravníkového dna. Stěny korby mají hladký povrch, což umožňuje snadnou údržbu a redukuje množství zbytků. Na horní hraně je korba zesílená trubkou o průměru 100 mm jako ochrana proti deformaci. Rozmetací ústrojí je certifikováno testem DLG SIGNUM TEST pro přesnou a rovnoměrnou aplikaci hnoje. Šířka rozmetání je nastavitelná od 6 do 16m. Díky dvěma řetězům dopravníkové podlahy se šroubovanými příčkami 80×40 mm je zajištěn rovnoměrný posun nákladu. Proporcionální elektrický terminál BASIC a SMART řídí přesnou aplikaci dávky úpravou rychlosti dopravníkové podlahy. Rozmetadla mají homologaci na 25 km/h. Opěrná noha může být hydraulická nebo výkyvná mechanická. Se strojem lze rozmetat i vápno a drůbeží trus. Jedná se o komfortní rozmetadla vhodná i do nejnáročnějších podmínek.

Ve Stagře používáme Rozmetadla Jeantil již od roku 2011 a rozmetáme s nimi jak hnůj tak vápno.

HORSCH Cura ST

V minulých číslech Novinek jsme vám představili několik strojů z kategorie Profi Bio a to plečku HORSCH Transformer VF, stroj určený k celoplošnému podříznutí profilu a likvidaci plevele HORSCH Finer SL a secí lištu HORSCH Taro SL a HD. Nyní bychom chtěli představit přesnou techniku prutových bran HORSCH Cura ST, která je uplatnitelná jak v konvenčních tak ekologických způsobech hospodaření. Brány Cura ST se vyznačují lehkou a pevnou rámovou konstrukcí s maximální výškou 450 mm, což umožňuje práci i ve vyšších plodinách. Na brány je možné umístit až 11 opěrných kol, jejichž poloha se dá upravit podle vzdálenosti řádkových plodin. Dvojité pružiny se nachází nad rámem a umožňují jemné vláčení až velmi agresivní zpracování v rozsahu 500 – 5000 g. Přítlak je nastavitelný hydraulicky. Délka prutu je 130 mm, průměr prutu 8 mm volitelně s tvrdokovem. Rozestup jedtlivých prutů je 2, 8cm. Díky tomu, že každý prut je jištěn samostatně dvojitou pružinou, jsme schopni na všech prutech stále držet nastavený přítlak, nezávisle na tom, zda běží prut v prohlubni, či na vyvýšeném místě.

Doporučení k nasazení bran Cura poskytl Radek Divila ze společnosti HORSCH. “ Prutové brány mají široký záběr využití, můžeme je použít pro likvidaci naklíčených plevelů před setím hlavní plodiny, tzv. Blindstriegel. Další možností je nasazení v porostu hlavní plodiny, ať už za účelem provzdušnění, či za účelem řešení plevelů. Dokážu si velmi dobře představit, že Cura ST bude velmi vhodným pomocníkem pro nadcházející jaro, jelikož přichází velké množství srážek , povrch bude slitý do jednotné vrstvy. V takovém případě bude mít přejezd strojem Horsch Cura ST mnoho kladných efektů. Rozrušení slité vrstvy, regulace plevelů, vyrovnání neideálně zasetých porostů, provzdušnění a ohřátí půdy, aktivace mineralizace v půdě, zpřístupnění cca 20 kg N. Nejvděčněji na nasazení prutových bran reaguje pšenice, která snese opravdu agresivní nasazení. Prutové brány je možné použít i v ostatních obilovinách jako je např. tritikále, žito, špalda, oves, dále je možné vláčet luskoviny, olejniny, kukuřici atd. Každá plodina ovšem potřebuje odlišný přístup k nasazení prutových bran a jejich nastavení. Ne každá plodina snese tolik co pšenice. Důležité ale je, že díky konstrukci uzavřeného rámu s opěrnými koly a jištění prutů dvojitými pružinami, jsme schopni pracovat se strojem Horsch Cura ST naprosto přesně, tak jak daná plodina vyžaduje. Aktuálně je stroj Horsch Cura ST dostupný jako nesený stroj ve verzích 12, 13 a 15m, postupně budeme rozšiřovat o další záběry.“

HORSCH Terrano GX

Terrano GX je univerzální kypřič s 3řadým nebo 4řadým uspořádáním, s pracovním záběrem 4, 4,9 a 5,9 m. Kypřič zvládne jak mělkou podmítku tak hluboké zpracování půdy do hloubky 25 cm. Je vybaven pracovními jednotkami TerraGrip třetí generace, které jsou v rámu uloženy naplocho a mají uvolňovací sílu 550 kg. Podvozek je umístěn za radličkovou částí a před urovnávací sekcí. Kola podvozku s naddimenzovanými pneumatikami slouží při přepravě po silnici a otáčení na souvratích. Pro optimální využití tažného výkonu a disponibilního výkonu na půdě je Terrano GX vybaveno posilovačem trakce, který při práci permanentně tlačí na zadní nápravu traktoru silou 1200 kg. Při mělkém kypření, když není posilovač zapotřebí, je možné jej kdykoliv vypnout uzavíracím ventilem. Kypřič je možné vybavit celou škálou různých radliček podle ročního období a dle různých půdních podmínek.

Kypřič Terrano GX může být vybaven jednoduchým i dvojitým pěchem. Z jednoduchých se jedná o pěchy RingFlex a SteelDisc, z dvojitých pak může být Terrano GX vybaveno dvojitým pěchem RingFlex, dvojitým pěchem RollPack a také pěchem SteelFlex – což je kombinace SteelDiscu a RingFlexu, který je v současné době hodně oblíbený. Výhoda RingFlexu spočívá v možnosti demontáže každého druhého prstence v mokrých podmínkách či v zimě, čímž vznikne tzv. zimní pěch, který už neutužuje, ale pouze vede.

Ve Stagře nabízíme Terrano 4. 4 GX k zapůjčení či předvedení.

Svazenka

S výsevem svazenky jsme na našich polích započali již loni, kdy jsme ji kombinovali s pohankou, která však v našich podmínkách není vhodnou meziplodinou. Letos jsme svazenku vyseli na většině ploch, kam budeme set na jaře kukuřici. Na snímku napravo je k vidění rozdíl mezi svazenkou , která byla nahnojena digestátem a tou, která nahnojena nebyla. O našich pokusech se svazenkou se dočtete i v dalších vydáních.

Loučíme se s Vámi v letošním roce, přejeme Vám krásné a pohodové svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
V novém roce se můžete těšit na další vydání Novinek a pokud tomu aktuální podmínky budou nakloněny, i na naše tradiční polní dny v termínech 21. května a 21. října 2021.