Terrano MT

Original terrano mt

Mělké promíchání - hluboké prokypření

Kombinovaný kypřič Terrano MTje speciálním strojem pro metodu „mělké promíchání - hluboké prokypření". Také disponuje středovýi podvozkem a čtyřřadou konstrukcí. Přední dvě řady nesou talíře, zadní dvě řady používají jednotky TerraGrip a úzké radlický LD (low disturbance). Terrano MT se tak hodí pro nasazení zejména v těžké půdě, kterou je potřeba hluboko prokypřít a současně zpracovat povrchovou hmotu bez tvorby hrud. Dvouřadé talířové nářadí s velkou] průchodností dovoluje mělké a velmi intenzivní promíchání i velkého objemu posklizňových zbytků. Následuje dvouřadá sekce radliček, kter| díky zvětšené rozteči klade nižší odpor. Radlický mohou intenzivně pracovat až do hloubky 30 cm a tím rozpracují půdu pod pracovním horizontem předních talířů. Velmi úzký tvar radliček omezuje tvorbu hrud na minimum. Závěrečné zpětné utužení se dosahuje pechem SteelDisc o průměru 58 cm a o vlastní hmotnosti 175 kg/1 m záběru. Jeho přítlak lze podle potřeby snadno zesilovat i snižovat.

Landscape thumb s600 horsch optipack as

Optipack AS

Optipack AS je ideálním pomocníkem v kombinaci s výkonným kypřičem Terrano FG. Jeho úkolem je přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech, kterých ...
Landscape thumb s600 horsch terrano fg 01

Terrano FG

Čtyřřadý kypřič Terrano FG je tažený velkozáběrový stroj. Jehož síla se nejvíce projeví při zpracování půdy do hloubky 3 až 20 cm. Mimořádné průchodnosti a v...
Landscape thumb express td

Express TD

Technika Pronto v provedení pro tříbodový závěsExpress TD je kompaktní tříbodově zavěšený secí stroj pro podniky, které pro svou velikost nebo spektrum plodi...
Landscape thumb focus td

Focus TD

Pásové zpracování půdy zítřka.Témata, jako jsou zabránění erozi půdy, jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí testu...
Landscape thumb joker rt

Joker

Přesná a rychlá podmítka Podmítač Joker je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy, kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává pos...
Landscape thumb pronto sw

Pronto SW

Univerzální secí technika pro velké provozy.Pronto SW používá velkoobjemový zásobní vůz a disponuje potřebnou hospodárností a výkonností, žádanou velkými pod...