Terrano MT

Original terrano mt

Mělké promíchání - hluboké prokypření

Kombinovaný kypřič Terrano MTje speciálním strojem pro metodu „mělké promíchání - hluboké prokypření". Také disponuje středovýi podvozkem a čtyřřadou konstrukcí. Přední dvě řady nesou talíře, zadní dvě řady používají jednotky TerraGrip a úzké radlický LD (low disturbance). Terrano MT se tak hodí pro nasazení zejména v těžké půdě, kterou je potřeba hluboko prokypřít a současně zpracovat povrchovou hmotu bez tvorby hrud. Dvouřadé talířové nářadí s velkou] průchodností dovoluje mělké a velmi intenzivní promíchání i velkého objemu posklizňových zbytků. Následuje dvouřadá sekce radliček, kter| díky zvětšené rozteči klade nižší odpor. Radlický mohou intenzivně pracovat až do hloubky 30 cm a tím rozpracují půdu pod pracovním horizontem předních talířů. Velmi úzký tvar radliček omezuje tvorbu hrud na minimum. Závěrečné zpětné utužení se dosahuje pechem SteelDisc o průměru 58 cm a o vlastní hmotnosti 175 kg/1 m záběru. Jeho přítlak lze podle potřeby snadno zesilovat i snižovat.

Landscape thumb terrano fx

Terrano FX

Účinné kypřiče se širokým spektrem použití Horsch Terrano FX je kompaktní 3-řadý kypřič s mimořádně širokým rozsahem použití - ať pro mělkou podmítku nebo...
Landscape thumb s600 horsch terrano fg 01

Terrano FG

Čtyřřadý kypřič Terrano FG je tažený velkozáběrový stroj.   Jehož síla se nejvíce projeví při zpracování půdy do hloubky 3 až 20 cm. Mimořádné prů...
Landscape thumb s600 horsch optipack as

Optipack AS

Optipack AS je ideálním pomocníkem v kombinaci s výkonným kypřičem Terrano FG. Jeho úkolem je přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech, kterých T...
Landscape thumb terrano fm

Terrano FM

Těžký univerzální kypřič Kypřič Terrano FM se uplatní při hlubším i při mělkém zpracování půdy. Dosahuje intenzivního promíchání pomocí 4 řad radliček s...
Landscape thumb sn mek obrazovky 2019 01 24 v 10.11.38

Horsch Terrano GX

  Precizní elegance širokých schopností Kypřič Terrano GX byl vyvinutý pro výkonné a důsledné zpracování půdy. Spektrum jeho pro...
Landscape thumb sn mek obrazovky 2019 01 24 v 10.26.28

Horsch Cruiser XL

Specialista na mělké a středně hluboké zpracování půdy Cruiser výborně promíchává a rozprostírá díky svojí 6řadové konstrukci. Světlá výška 7...