Terrano FM

Original terrano fm

Těžký univerzální kypřič

Kypřič Terrano FM se uplatní při hlubším i při mělkém zpracování půdy. Dosahuje intenzivního promíchání pomocí 4 řad radliček s navazující roztečí 28 cm a při práci klade nízký odpor. Má současně velkou průchodnost a to je užitečné pro zapracování značného objemu posklizňových zbytků. Používá pracovní jednotky TerraGrip II. generace, které jsou bezúdržbové a díky svojí tuhosti 570 kg zaručují Terranu FM přesné dodržení pracovní hloubky. Středový podvozek kypřiče Terrano FM dovoluje užší poloměr otáčení na úvrati a poskytuje výborné vlastnosti při přepravě po silnici. V poli může podvozek sloužit k dodatečnému vedení hloubky, např. při práci ve vlhké půdě. Terrano FM používá pechy RolIFlex, FarmFlex, SteelDisc anebo nový typ Doppel-RollFlex. Ten vylepšuje drobení a rovnoměrnost utužení a jeho zesílená stavba s novými pružícími prvky se hodí i pro práci v nejobtížnějších podmínkách (např. silně kamenité půdy).

Landscape thumb s600 horsch optipack as

Optipack AS

Optipack AS je ideálním pomocníkem v kombinaci s výkonným kypřičem Terrano FG. Jeho úkolem je přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech, kterých ...
Landscape thumb s600 horsch terrano fg 01

Terrano FG

Čtyřřadý kypřič Terrano FG je tažený velkozáběrový stroj. Jehož síla se nejvíce projeví při zpracování půdy do hloubky 3 až 20 cm. Mimořádné průchodnosti a v...
Landscape thumb express td

Express TD

Technika Pronto v provedení pro tříbodový závěsExpress TD je kompaktní tříbodově zavěšený secí stroj pro podniky, které pro svou velikost nebo spektrum plodi...
Landscape thumb focus td

Focus TD

Pásové zpracování půdy zítřka.Témata, jako jsou zabránění erozi půdy, jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí testu...
Landscape thumb joker rt

Joker

Přesná a rychlá podmítka Podmítač Joker je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy, kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává pos...
Landscape thumb pronto sw

Pronto SW

Univerzální secí technika pro velké provozy.Pronto SW používá velkoobjemový zásobní vůz a disponuje potřebnou hospodárností a výkonností, žádanou velkými pod...