Joker

Original joker rt

Přesná a rychlá podmítka

Podmítač Joker je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy, kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává posklizňové zbytky a připravuje seťové lůžko. Tvoří vysoký podíl jemné zeminy v okolí klíčících zrn a je dobře průchodný pro velké objemy slámy, organických hnojiv nebo meziplodin. Tento krátký talířový podmítač pracuje v provedení Joker CT nesený ve tříbodovém závěsu anebo tažený jako Joker RT s velkými pracovními záběry na vlastním podvozku. Díky pracovní rychlosti až 20 km/h dosahuje velmi vysokých plošných výkonů.Jako dodatečná výbava pro Joker 3 CT nabízí se jednořadý kypřič Mono TG. Hodí se zejména na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit, ale současně je třeba organické zbytky zamíchat jen mělko.
jednořadý kypřič Mono TG. Hodí se zejména na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit, ale současně je třeba organické zbytky zamíchat jen mělko.
Výhody a přednosti techniky Joker:
— Vysoký podíl jemné zeminy v blízkosti seťového lůžka
— Účinné utužení zpracované vrstvy půdy
— Párové zavěšení talířů zlepšuje průchodnost dlouhých rostlinných zbytků a jejich účinné promíchání s půdou i při mělké práci a posiluje drobení tvrdé půdy. Kvalita práce se zlepšuje spolu s rostoucí pracovní rychlostí
— Vysoký plošný výkon při relativně nízké tahové síle
— Důkladné pronikání do pracovní hloubky díky prokrajovaným talířům pří vysoké zátěži stroje
Landscape thumb s600 horsch optipack as

Optipack AS

Optipack AS je ideálním pomocníkem v kombinaci s výkonným kypřičem Terrano FG. Jeho úkolem je přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech, kterých ...
Landscape thumb s600 horsch terrano fg 01

Terrano FG

Čtyřřadý kypřič Terrano FG je tažený velkozáběrový stroj. Jehož síla se nejvíce projeví při zpracování půdy do hloubky 3 až 20 cm. Mimořádné průchodnosti a v...
Landscape thumb express td

Express TD

Technika Pronto v provedení pro tříbodový závěsExpress TD je kompaktní tříbodově zavěšený secí stroj pro podniky, které pro svou velikost nebo spektrum plodi...
Landscape thumb focus td

Focus TD

Pásové zpracování půdy zítřka.Témata, jako jsou zabránění erozi půdy, jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí testu...
Landscape thumb pronto sw

Pronto SW

Univerzální secí technika pro velké provozy.Pronto SW používá velkoobjemový zásobní vůz a disponuje potřebnou hospodárností a výkonností, žádanou velkými pod...
Landscape thumb pronto dc

Pronto DC

Přesné uložení osiva? Vysoká pracovní rychlost? Tolerance ke stavu půdy? Pružnost při volbě zpracování půdy? Úspora nákladů?Žádný problém se secím strojem Pr...