Joker CT

Original sn mek obrazovky 2019 04 29 v 9.55.27

Přesná a rychlá podmítka

Podmítač Joker je ideálně vybavený pro mělké zpracování půdy, kterým stimuluje klíčení výdrolu, přerušuje kapilaritu, promíchává posklizňové zbytky a připravuje seťové lůžko. Tvoří vysoký podíl jemné zeminy v okolí klíčících zrn a je dobře průchodný pro velké objemy slámy, organických hnojiv nebo meziplodin. Tento krátký talířový podmítač pracuje v provedení Joker CT nesený ve tříbodovém závěsu anebo tažený jako Joker RT s velkými pracovními záběry na vlastním podvozku. Díky pracovní rychlosti až 20 km/h dosahuje velmi vysokých plošných výkonů.Jako dodatečná výbava pro Joker 3 CT nabízí se jednořadý kypřič Mono TG. Hodí se zejména na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit, ale současně je třeba organické zbytky zamíchat jen mělko.

jednořadý kypřič Mono TG. Hodí se zejména na obtížná stanoviště, kde je nutné půdu hluboko prokypřit, ale současně je třeba organické zbytky zamíchat jen mělko.
 
 • přesná a rychlá podmítka strniště
 • rozsah využití
  • mělká podmítka s intenzivně zamíchaným strništěm
  • zapracování organického hnojiva, meziplodin nebo obtížné vegetace
  • intenzivní příprava seťového lůžka s optimálním utužením
 • vysoký výkon
  • vysoká pracovní rychlost až do 20 km/h
  • práce bez ucpávání díky zavěšení talířů v párech, s velkou průchodností a otevřenou rámovou strukturou
 • vysoká kvalita práce
  • ozubené talíře pro bezpečné pronikání do půdy a intenzivní promíchání
  • relativně malé, rychle se otáčející talíře pro vytváření jemné půdy
  • velmi široké pryžové uložení pro konstantní úhel řezu a kvalitu práce
  • přesné hloubkové vedení s optimálním utužením
 • jednoduchá obsluha
  • není zapotřebí nastavování úhlu nebo přesazení talířů
  • musí se upravovat jen pracovní hloubka
 • robustní konstrukce
  • bezúdržbové, dlouhodobě mazané uložení talířů DiscSystem
  • odolné a bezúdržbové pryžové uložení pro přizpůsobení se terénu a zajištění před přetížením
 • zpětné utužení
  • prutový válec Ø64 cm                                        85 kg/m
  • pěch RollFlex Ø54 cm                                        115 kg/m
  • pěch RolPack Ø62 cm                                        130 kg/m
  • pěch RollCut Ø60 cm                                         130 kg/m
  • pneumatikový pěch Ø65 cm – 185/65-15AS     145 kg/m
  • pěch FarmFlex Ø55 cm                                      150 kg/m
  • pěch SteelDisc Ø58 cm                                      175 kg/m
 • pracovní záběry a jejich příkony
  • 3 CT (3m, 90 – 120 k)
  • 3,5 CT (3,5 m, 100 – 140 k)
  • 4 CT (4 m, 120 – 160 k)
  • 5 CT (5 m, 150 – 200 k)
  • 6 CT (6 m, 180 – 240 k)

 

Mono TG– hluboké kypření, mělké míchání

 • rozsah využití
  • obdělání těžkých půd, které je třeba kypřit do hloubky, na nichž mají být však posklizňové zbytky přimícháníy pouze povrchově, aby se na povrch nevynesla hrubá půda
 • koncept
  • speciálně vyvinuto pro kombinaci s Joker 3 a 3,5 CT
  • rozšíření rozsahu využití pro Joker CT
 • funkce Mono TG
  • relativně snadno se táhne – díky velké rozteči a úzkým radličkám
  • intenzivní kypření až do hloubky 35 cm s nízkou účinností míchání – hrubá půda se téměř nevynáší na povrch
  • odolný vůči ucpání díky velké rozteči
 • funkce Joker CT při práci s Mono TG
  • urovnání po Mono TG
  • mělké, velmi intenzivní promíchání posklizňových zbytků
  • tvorba velkého množství jemné zeminy
  • utužení pěchem působící do hloubky
 
Výhody a přednosti techniky Joker:
— Vysoký podíl jemné zeminy v blízkosti seťového lůžka
— Účinné utužení zpracované vrstvy půdy
— Párové zavěšení talířů zlepšuje průchodnost dlouhých rostlinných zbytků a jejich účinné promíchání s půdou i při mělké práci a posiluje drobení tvrdé půdy. Kvalita práce se zlepšuje spolu s rostoucí pracovní rychlostí
— Vysoký plošný výkon při relativně nízké tahové síle
— Důkladné pronikání do pracovní hloubky díky prokrajovaným talířům pří vysoké zátěži stroje
Landscape thumb terrano fx

Terrano FX

Účinné kypřiče se širokým spektrem použití Horsch Terrano FX je kompaktní 3-řadý kypřič s mimořádně širokým rozsahem použití - ať pro mělkou podmítku nebo...
Landscape thumb terrano mt

Terrano MT

Mělké promíchání - hluboké prokypření Kombinovaný kypřič Terrano MTje speciálním strojem pro metodu „mělké promíchání - hluboké prokypření". Také disponuj...
Landscape thumb s600 horsch terrano fg 01

Terrano FG

Čtyřřadý kypřič Terrano FG je tažený velkozáběrový stroj.   Jehož síla se nejvíce projeví při zpracování půdy do hloubky 3 až 20 cm. Mimořádné prů...
Landscape thumb s600 horsch optipack as

Optipack AS

Optipack AS je ideálním pomocníkem v kombinaci s výkonným kypřičem Terrano FG. Jeho úkolem je přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech, kterých T...
Landscape thumb terrano fm

Terrano FM

Těžký univerzální kypřič Kypřič Terrano FM se uplatní při hlubším i při mělkém zpracování půdy. Dosahuje intenzivního promíchání pomocí 4 řad radliček s...
Landscape thumb sn mek obrazovky 2019 01 24 v 10.11.38

Horsch Terrano GX

  Precizní elegance širokých schopností Kypřič Terrano GX byl vyvinutý pro výkonné a důsledné zpracování půdy. Spektrum jeho pro...