Maestro SW

Original maestro sw

Budoucnost pneumatického přesného setí. Rychlý - precizní - všestranný.

Nové pneumatické přesné secí stroje Maestro CC a Maestro SW navazují na mechanické typy Maistro CC a RC. Svojí novou konstrukcí rozšířily možnosti přesného setí od kukuřice a slunečnice také pro cukrovku a řepku. Patentovaný funkční princip Maestro se vyznačuje třemi přednostmi: unikátní systém dávkování, extrémně malé výsevní agregáty, průběžné vyhodnocování kvality výsevu. Princip dávkování zrn používá zcela novou stavbu kotoučků, které nemají obvyklé otvory, nýbrž drážky otevřené směrem k obvodu. Spolu s novými jednotícími stěrkami se dosahuje velmi dobrých výsledků v širokém frekvenčním rozsahu 0 až 30 Hz. Takt 30 Hz přitom odpovídá pracovní rychlosti 15 km/h při výsevku 90.000 zrn kukuřice na hektar. Pro tuto kvalitu je rozhodující absolutně plynulý přechod pohybu zrna z otáčení na přímočarý pád na lůžko. Díky tomu nevznikají žádné rušivé síly na zrno při letu pádovou trubkou. Výjimečná přesnost výsevu je přitom nezávislá na otáčkách dávkovacího kotoučku a navíc je pomocí senzorů trvale vyhodnocovaná. Řídícísoftware v isobus terminálu iinformuje graficky obsluhu o přesném podílu chyb nebo shluků zrn v každém výsevním řádku. Řidič tak v každém okamžiku může reagovat na měnící se podmínky jako je kvalita osiva nebo kvalita předseťové přípravy a tak dokáže secí stroj Maestro optimálně využít.

 
 
 

Dodávka osiva k dávkování probíhá buďto z jednotlivých zásobníků (Maestro CC) anebo z centrálního zásobního vozu (Maestro SW) pro osivo a hnojivo prostřednictvím mechanického systému Seed On Demand. Maestro CC také může používat zásobní vůz pro 2.800 litrů I hnojiva. Jednotlivé zásobníky osiva pojmou každý 70 litrů. Pro tento výkonný stroj s malým tažným odporem dostačují traktory od 100 PS. | Maestro SW je k dispozici v provedení 12 a 24 řádků s roztečemi 70 nebo 75 cm. Zásobní vůz pojme 2.000 litrů osiva a 7.000 litrů hnojiva. J Robustní a osvědčená mechanika výsevních jednotek byla pro Maestro] v detailech upravena. Všechny rotační části v této paralelogramové konstrukce, jako jsou odhrnovače, botky, vodící a přítlačná kola, jsou vybaveny novými stabilními ložisky. Maximální přítlak na jednotku tak může dosahovat až 300 kg a přizpůsobit se všem pracovním podmínkám.

Landscape thumb pronto as

Pronto AS

Přesné uložení osiva? Vysoká pracovní rychlost? Tolerance ke stavu půdy? Pružnost při volbě zpracování půdy? Úspora nákladů? Žádný problém se secím stroje...
Landscape thumb maestro cc

Maestro CC

Budoucnost pneumatického přesného setí. Rychlý - precizní - všestranný. Nové širší možnosti přesného setí od kukuřice a slunečnice také pro cukrovku a řep...
Landscape thumb sprinter sw

Sprinter SW

Inovativnía robustní radiičkové secí stroje Secí stroje Sprinter jsou robustní, kompaktní a všestranně účinné radličkové secí stroje s pracovními záběry o...
Landscape thumb sprinter st

Sprinter ST

Inovativnía robustní radiičkové secí stroje Secí stroje Sprinter jsou robustní, kompaktní a všestranně účinné radličkové secí stroje s pracovními záběry o...
Landscape thumb pronto sw

Pronto SW

Univerzální secí technika pro velké provozy. Pronto SW používá velkoobjemový zásobní vůz a disponuje potřebnou hospodárností a výkonností, žádanou velkými...
Landscape thumb focus td

Focus TD

Pásové zpracování půdy zítřka. Témata, jako jsou zabránění erozi půdy, jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí t...